Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Cameron Balloons Hungary Se. (Székhely: 9024 Győr, Pátzay Pál u.12. Cégjegyzékszám:08-02-0001453; Adószám:18530423-2-08; telefon: +3670 385-00-34;), (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett a www.goballoon.hu; weboldalon és aldomainjein (a továbbiakban: Honlap) webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a jelen ÁSZF és a hozzá kapcsolódó Hőlégballon Repülés Szabályzat minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek fogadja el magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, magyar nyelven íródik, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Cameron Balloons Hungary Se.
Székhelye: 9024 Győr, Pátzay Pál u.12.
Telefonszám:+36 70 385 00 34
Elektronikuslevél címe: info@goballoon.hu
Cégjegyzékszáma:
Adószáma: 18530423-2-08
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Győri Törvényszék, mint cégbíróság

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
A szolgáltató neve: KTS Online Kft
Székhelye: 9024 Győr, Bartók Béla utca 26/B. fsz 2.
Adószám: 29152106-2-08.
Cégjegyzékszám: 08-09-032885
Statisztikai számjel: 29152106-6311-113-08.
Közösségi adószám: HU29152106.
info@kts.hu

Alapvető rendelkezések

2.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2 A jelen ÁSZF 2018. május 22. napjától érvényes Szolgáltató és Vevő (a továbbiakban: Felhasználó/Fogyasztó/Utas) közötti, a webshopban történő rendelésre és vásárlásra, azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre, és visszavonásig érvényesek. Felhasználó a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a befejezett és kifizetett megrendelés következményeként a megrendelt szolgáltatásra közötte és az Eladó között adásvételi és szállítási szerződés jön létre. A szerződés a megrendelés kifizetésével jön létre, és a Szolgáltató általi szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg.

A szolgáltatás hőlégballonos élményrepülés szolgáltatás.

Az Felhasználó/Fogyasztó/Utas a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást kizárólag érvényes beszállójegy, érvényesített ajándékkártya, vagy elektronikus levélben visszaigazolt foglalás birtokában veheti igénybe.

2.3 Vonatkozó jogszabályok:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

2.4 Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshopban történő vásárlásra.

2.5 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Fenti kötelezettségek megszegéséért, tartalmak, így például: képek, leírások, grafikai megoldások jogosulatlan megszerzésért, tárolásáért és/vagy felhasználásáért a szolgáltató használati/térítési díjat számol fel és szükség esetén hajt be jogi úton.

Fogalmak

 • Felhasználó (Vásárló, Utas): a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;
 • Vállalkozás (Szolgáltató): a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás.
 • Termék: hőlégballonos élményrepülés szolgáltatás;
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Regisztráció, vásárlás

4.1. Felhasználó (Vásárló) a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Továbbá elfogadja a repülési szabályzatot is, amely letölthető itt.

4.2 Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.3 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.4 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

5.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t (bruttó értékek), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás, csomagküldés díját.

5.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a repülés indításának és a leszállás pontos helyét.

5.3 Az esetleges akciókról, kedvezményekről, ezek feltételeiről és pontos időtartamáról Szolgáltató a honlapján nyújt tájékoztatást.

5.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, – különös, de nem kizárólagos tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, – akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást. Ennek ismeretében az Ügyfél kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges.

Rendelés menete

6.1 A webáruházban csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztrált e-mail címmel és jelszóval történő bejelentkezést követően Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket. A termék fotójára kattintva megnyílik az adott cikk részletes adatlapja. A kívánt szín és méret kiválasztása után Felhasználó beállítja a termék/ek darabszámát, majd a megrendelni kívánt termékeket a ” KOSÁR ” ikonra kattintással helyezi a virtuális bevásárlókosárba (továbbiakban: Kosár).

6.2 A Kosár aktuális tartalma megtekinthető a jobb felső sarokban található ikonra kattintással, ez a vásárlás lezárásáig ellenőrizhető, módosítható. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „Törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „Frissítés/Kosár frissítése” ikonra kattint.

A fizetési mód kiválasztása és a személyes adatok megadása, ellenőrzése után Felhasználó a „Megrendelés” gombra kattint.

6.3. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, válassza az “Utánvétel” fizetési módot.

Előre utalás: A megrendelés után elküldjük önnek regisztrált email címére az előre utalási segédletet, illetve a díjbekérő számlát is mellékeljük pdf. formátumban. Ahogy az utalt összeg megérkezett a számlánkra, munkatársaink továbbadják a futárszolgálatnak, akik kiszállítják azt az ön címére.

Paypal: A Megrendelés gomb megnyomásával átirányítjuk a Paypal fizetési oldalára, ahol a megjelölt összeget befizetheti, a fizetés után a PayPal visszairányítja önt a www.goballoon.hu; oldalára, ahol értesítést kap a rendelés felvételéről. Munkatársaink ezután a kifizetett csomagot összekészítik, majd továbbadják a futárszolgálatnak, akik kiszállítják azt az ön címére.

Személyes átvétel irodánkban: A megrendelést követően az Önnek megfelelő irodánkban vagy címen, személyesen veheti át megrendelését.

Cím: 9024 Győr, Horváth Árpád u. 4.

Szállítási mód és szállítási költség:

A csomagokat belföldön és külföldön a Magyar Posta Zrt futárszolgálattal szállítja ki a Szolgáltató. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Külföldre történő szállítás esetén egyedi szállítási díjak alapján kerül kiküldésre a termék.

Szállítási díjak Magyarország területén belül: bruttó 1.000 Ft

Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a csomagoláson, termékeken észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni!

6.4. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve kijavítása után a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az új, valós adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, illetve lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

6.5. A fizetendő számlaösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a megrendelt termék kiküldése előtt készíti el a Szolgáltató, amelyet a Felhasználó a fiókja elkészítésekor megadott e-mail címen vesz át.

6.6. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, megjegyzést küldhet megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

6.7. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat, illetve a regisztrációt követő későbbi időpontban is tud esetlegesen változó személyes adatain módosítani. (A regisztrációkor megadott e-mail cím kivételével.)

6.8. Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, az üzenet SPAM mappába kerül, vagy egyéb, a Felhasználó személye illetve általa használt informatikai rendszer működésével összefüggésben felmerült akadály miatt lép fel bármi probléma, rendellenesség.

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

7.1 A megrendelések feldolgozása munkanapokon 08.00 – 16.00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Ebben az esetben a megrendelés a következő munkanapon kerül feldolgozásra. Sikeres rendelés esetén a szolgáltató elektronikusan visszaigazolja a megrendelést. A termék szállításának megkezdése előtt pedig Felhasználó részére elektronikus számlát küld.

7.2. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított általában 1-2, de maximum 3 munkanap.
Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, akkor a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

7.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, úgy erről Felhasználót e-mailben vagy telefonon 72 órán belül tájékoztatja, valamint Felhasználó által fizetett összeget legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

7.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékismertetők, leírások gyártó általi előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

7.5. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Szolgáltató különösen abban az esetben él ezzel a jogával, ha Felhasználó a megrendelési összeget átutalás formájában kívánja kiegyenlíteni, de erre a megrendelést követő 24 órán belül nem kerül sor. Részben történő teljesítésre kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. Abban a nem várt esetben, ha a Szolgáltató sem email sem telefon útján nem tudja felvenni a kapcsolatot a rendelés részleges teljesítésének egyeztetése érdekében Felhasználóval, a megrendelését azonban nem teljes körűen tudja Szolgáltató teljesíteni, akkor a hiányzó – kiküldésre nem kerülő – termék árát a számla kiállítása során levonásba helyezi.

Elállás joga

Az e pontban foglaltak kizárólag azokra vonatkozik, aki árut / élményrepülést vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az élményrepüléssel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

8.1. A megrendelt és kifizetett szolgáltatás utas általi lemondására 24 órán belül nincs lehetőség, a kifizetett szolgáltatási díj nem visszatéríthető, abban az esetben, ha a kifizetett szolgáltatás teljesítése a Cameron Balloon Hungary Se.-nek felróható okból hiúsul meg, illetve nem teljesíthető, (vis maior) úgy ebben az esetben az utas részére a Cameron Balloons Hungary Se. új repülési időpontot biztosít, vagy a viteldíj 100%-ban visszatérítésre kerül. A viteldíj visszatérítése banki átutalással vagy az utas bankkártyájára történő úgynevezett „charge back” eljárással történik. A banki átutalás valamennyi költségét a Cameron Balloon Hungary vállalja. A szolgáltatási díj készpénzben történő visszatérítésére nincs lehetőség

8.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el:
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

8.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:hu:PDF

8.4. Fogyasztó nem viseli az olyan költségeket, amelyeket a 45/2014. Kormányrendelet 27. §-ban vannak meghatározva.

Vegyes rendelkezések

9.1. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, okafogyottá vagy hatálytalanná válik, úgy az a fennmaradó részek érvényességét és hatályosságát nem érinti.

9.2. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató, bizonyos különös méltánylást érdemlő egyedi esetben nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.3. Szolgáltató és Felhasználó a vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni.

Panaszkezelés rendje

10.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Felhasználó mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát Szolgáltató fent megadott e-mail címén vagy levél útján, írásban közölheti.

10.2. A Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát az érdemi válasszal egyidejűleg e-mail útján megküldi a vásárlónak.

10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató megindokolja. A válasz másolati példányát a Szolgáltató 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. Felhasználó panasszal fordulhat a következő, fogyasztóvédelmi jogkört gyakorló hivatalokhoz:

Győr Járási Hivatal
Cím: 9023 Győr, Szabolcska M. u. 1/a
Vezető: Dr. Németh Andrea
Tel: 96/795-043
E-mail: hivatal.gyor@gyor.gov.hu

Győri Járási Hivatal
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Osztályvezető: Markotányos Tivadar

Fogyasztói Kapcsolatok Osztály
Osztályvezető: Dr. Hajdu Klára
Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.
Telefonszám: 96/795-951
E-mail: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu
Panasz esetén vásárlónak lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:
Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő

Békéltető Testület
Székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10/a
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Telefon: 96/520-217
Iratleadási időpontok:
KEDD: 9.00-12.00
SZERDA: 13.00-15.00
CSÜTÖRTÖK: 9.00-12.00

Tanácsadás előzetes időpont egyeztetés alapján történik.

Szolgáltató számára a békéltetőtestületi eljárásban való részvétel kötelező.

10.6. A Szolgáltató/vállalkozás az Európai Parlament és Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (a fogyasztói jogviták online rendezéséről), valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) 14. cikk (1) és (2) bekezdése szerint ezúton jeleníti mega honlapján az uniós online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket:
https://webgate.ec.europa.eu/odr

Szerzői jogok

11.1. Miután a goballon.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.goballoon.hu; weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

11.2. A www.goballoon.hu; weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

11.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

11.4. Tilos a goballon.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a goballon.hu weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

11.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltató közjegyzői web- és ténytanúsítást alkalmaz, melynek költségét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

12. Adatvédelem, külön letölthető tájékoztatók
• A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő linken: https://goballoon.hu/adatvedelmi-tajekoztato/Hőlégballon Élményrepülés igénybevételéhez szükséges Szerződési feltételek

Győr, 2019. 10. 10.